Mikro Syd AB banner

| Huvudsidan | Läsapparater: Fiche | Läsapparater: Rullfilm | Kopierings- och scannerutrustning för mikrofilm | Servicebyrå | Länkar
| Kontakta oss |

 


Referenslista på installerade mikrofilmskanners

ScanPro 1000
Plan- & Bygglovsavdelningen Landskrona kommun
HSB, Lund

ScanPro 2000
Göteborgs Universitet, Universitetsbiblioteket
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Helsingborg
Kungliga Biblioteket, Stockholm
Linköpings Universitetsbibliotek, Linköping
HallandsPosten
Eslövs Kommun Bygglovsavd
Malmö Stadsbibliotek
Köpings Kommun
Shipstedt Centralen Stockholm
Sundsvalls Kommun

ScanPro 3000
Stockholms Spårvägssällskap
Helsingborgs Stadsbibliotek
Sydsvenska Dagbladet Malmö

ScanPro 800
Göteborgs Universitet, Universitetsbiblioteket
Skellefteå Museum


Copyright © 2003 Pontus Tinmark, senast uppdaterad i oktober 2013